Žiadosť o finačnú podporu projektu - vydanie knihy

Som mladé dievča pripútané na invalidný vozík v dôsledku telesného postihnutia. Mám detskú mozgovú obrnu (DMO).

V živote som dostala príležitosť vyštudovať vysokú školu sociálnej práce. Mám schopnosť podeliť sa s ľuďmi o svoje emócie formou písania článkov, ktorú sa snažím ďalej rozvíjať literárnym tvorením.

Napísala som svoje druhé literárne dielo pod názvom: Plytký dych. Rozhodla som sa ísť cestou spisovateľky, pretože moje prvé dielo „Šach s DMO“ má veľmi dobré ohlasy u rodičov ťažko zdravotne postihnutých detí. Cestou mojich myšlienok by som im chcela ďalej pomáhať.

Recenzie mojej prvej knihy si môžete pozrieť na stránke vydavateľstva ELIST. Počiatočné náklady na vydanie knihy v počte 70 ks je 320 eur. Žiadosť viem doložiť aj projektom, ktorý som si vypracovala. V prípade potreby ho doložím. 

Ak by ste ma mohli nejakým spôsobom finančne podporiť, bola by som Vám veľmi vďačná.

ĎAKUJEME 

Bankové spojenie: SK53 0200 0000 0030 8078 4856

Do poznámky uveďte prosím „Diana“.

 

Plytký dych 

Plynulý dych veľmi krásny je, 

no nie každému ho osud bez problémov dopraje. 

Môj dych veľmi plytký bol. 

Občas ako vietor na sekundu utíchol. 

Táto situácia ma veľmi desila. 

Pomôcť som si však nevedela, 

aj keď veľkú vôľu žiť som v sebe mala. 

Raz sa nebo nado mnou zľutovalo, 

anjela pomoci mi požičalo. 

Dýchať lepšie som sa naučila, 

tajomstvo súvislejšej reči som spoznala.

Späť do obchodu