Kontakt

Emília Šprtlová - štatutár OZ

Telefón: 0904 475 053

 

Silnejší slabším o.z.

Zlatovská 10,91105 Trenčín

IČO: 42 276 829

DIČ: 2024081961

Číslo účtu: 3080784856/0200

IBAN: SK53 0200 0000 0030 8078 4856

email: silnejsi.slabsim@gmail.com

 

Chránená dielňa

Zlatovská 27, 91105 TRENČÍN

 

Barbora Kopúňová 0907 159 952

Andrea Medříková  0902 113 330 

Monika Kontšek 0911 294 251

 

email: silnejsislabsimeshop@gmail.com

              chdsilnejsislabsim@gmail.com

Späť do obchodu