Vianočná zbierka

„Dávať svoje najlepšie znamená konať preto, že to chceš, nie preto, že očakávaš za to odmenu. Väčšina ľudí robí pravý opak: konajú len vtedy, keď za to očakávajú odmenu, a nevychutnávajú si svoje konanie.“don Miguel Ruiz

Dobrý deň,

píšem Vám v zastúpení Občianskeho združenia Silnejší slabším, ktoré pôsobí v Trenčíne ale i v okolitých  obciach ,kde sa nachádzajú detské domovy a domovy sociálnych služieb, v ktorých sú umiestnené deti a ostatní ľudia z celej Slovenskej republiky, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.

Každý rok sa s prispením našim sponzorov, mladých ľudí a detí snažíme realizovať viaceré spoločné voľno-časové aktivity a kultúrno-športové podujatia, aktivity na zdokonalenie zručností zdravotne postihnutých, pobyty ozdravné,ale i náučné /bližšie info na stránkach združenia /

Práve touto cestou by sme Vás ako nezisková organizácia chceli veľmi pekne poprosiť o podporu prostredníctvom finančných darov alebo rôznych produktov, ktoré by nám nepochybne pomohli. Z vyzbieraných finančných darov sme si pre tento rok vytýčili jasný cieľ, zabezpečiť pomôcky pre ťažko postihnutých s podporou a Vianočný pobyt pre našich členov na spríjemnenie najkrajších sviatkov v roku.

Veľmi pekne Vám ďakujeme za prípadnú pomoc a podporu.

S pozdravom, 

Veronika Miklášová

OZ Silnejší slabším, Zlatovská 10, 911 05 Trenčín

IČO: 42 276 829

DIČ: 202 408 19 61

IBA: SK53 0200 0000 0030 8078 4856

silnejsi.slabsim@gmail.com

+421 904 475 053

Späť do obchodu