Ako na to?

Tak ako každý rok, tak aj v roku 2023 nás neobíde povinnosť daňového priznania. Mnoho z nás neprikladá dôležitosť darovania 2%.

A práve preto Vás touto cestou chceme poprosiť o to, aby ste tento rok nezahodili šancu pomôcť práve ľudom, ktorí to potrebujú.

Vďaka 2% percentám z daní dokážeme realizovať projekty, workshopy a pomoci, ktoré majú pozitívny prínos pre ľudí, čo to naozaj potrebujú.

Nezabúdajme na to, pretože nikdy nevieme kedy budeme práve my tí, čo budú odkázaní na pomoc od druhých..

Budeme veľmi vďační, ak darujete Občianskemu združeniu Silnejší slabším 2% z daní.

Darované peniaze z 2% z daní využijeme na podporu ľudí so znevýhodnením a pomoc pre deti a mládež z detských domov. Každú pomoc si veľmi ceníme a ĎAKUJEME všetkým, ktorí nám aj takouto formou pomohli.
Spoločne dokážeme oveľa viac.

Ako postupovať:

1. Najskôr zamestnanec potrebuje priložené Potvrdenie od zamestnávateľa:

2022 - Vyhlásenie-o-poukazaní-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby

2. a potom vyplníte Vyhlásenie s výpočtom sumy k 2%:

2022-potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-činnosti_1i

Údaje pre poukázanie 2% dane:

OZ Silnejší slabším
Sídlo: 911 05 Trenčín, Zlatovská 10
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42 276 829

Buďte VY tí silnejší a nezabudnite na slabších.

Ďakujeme

Späť do obchodu