Pomoc pani Evke

Pani Eva nás poprosila o finančný príspevok na lieky, zdravotné pomôcky a potraviny. Stará sa svedomito sama o malú vnučku aj napriek veľkým zdravotným problémom, ktoré má. Ak by ste radi prispeli pani Eve, môžete tak urobiť na náš účet (do poznámky prosím uveďte EVA). Peniaze odovzdáme a zabezpečíme aj potrebné pomôcky, prípadne môžete prísť osobne a navštíviť pani Evu. Stretnutie veľmi radi sprostredkujeme.

Ďakujeme za pomoc.

 

Pomôcť môžete prostredníctvom priameho vkladu na účet alebo formou online platby.

Do poznámky napíšte „p. Eva“

Bankové spojenie: SK53 0200 0000 0030 8078 4856

 

Späť do obchodu