Ďakuejme Erasmus+

OZ Silnejší slabším by sa chcel poďakovať za možnosť realizácie projektu. Ďakujeme za každú návštevu, každý telefonát, či inú formu pomoci.

Projekt bol zameraný na znázornenie Žien a mužov v rôznych historických časových obdobiach, kde sa približovalo ich zamestnanie, ich obliekanie, ich hierarchické postavenie atď…

 

 

 

Späť do obchodu