Športom k inklúzii pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Realizáciou projektu sa snažíme účastníkom projektu rozšíriť obzory rôznych druhov športu pod vedením skúsených trénerov pre 

znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

Späť do obchodu