Hudbou a tancom k inklúzii - participatívny komunitný rozpočet

Hudbou a tancom k inkluzii projekt podporený z Participatívneho komunitného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorého cieľom bolo pripraviť a zrealizovať festival, ktorí spájal prvky tanca, hudby a kreatívnych aktivít, ktoré prepojili rôzne cieľové skupiny od detí až po seniorov v miestnej komunite, čím sme podporili inklúziu znevýhodnených skupín obyvateľstva. Preto by sme sa chceli poďakovať Paľovi Drapákovi, Nikolke Kusendovej, Lukášovi Vavrušovi, Gabriele Bagínovej, Viktorovi Lakatošovi, Adriane Rakovanovej-Jankovskej, Daniele Breznickej, Zuzane Malcovej, Gabike Matejíčkovej, Nikol Michalcovej, Zdenovi Macharovi, CDR Zlatovce, CDR Trenčín, DSS Adamovske Kochanovce, spevácka skupina Studienka, obec Adamovske Kochanovce, dobrovoľný hasičský zbor Chocholná-Velčice a ďakujeme za pomoc pri organizovaní obecnému uradu Chocholná -Velčice. 

Na festivale prezentovali svoje talenty vo forme tanečných a hudobných predstavení deti a mládež z komunity a zapojené organizácie pri pravidelných stretávaniach a nácvikoch tanca a hudby s dobrovoľníkmi občianskeho združenie

 

Veľké poďakovanie patrí Trenčianskemu samosprávnemu kraju, ktorí vybral náš projekt a vy ste nám ho Vašim hlasovaním podporili.

 

Ďakujeme 

 

 

 

 

Späť do obchodu