Fit pre všetkých

Projekt "Fit pre všetkých" bol podporený z mesta Trenčín a bol zameraný na podporu zdravia a zdravého životného štýlu prostredníctvom rôznych športových aktivít, čím sme podporili aj inklúziu znevýhodnených mladých ľudí do spoločnosti. Cieľom projektu bolo motivovať ľudí k zdravému životnému štýlu a umožniť im prístup k športovým aktivitám pre mladých ľudí a ľudí so znevýhodnením. Pri stretnutiach sme sa venovali výchove k zdravému stavovaniu a psychickému zdraviu, ale aj tomu, aby sa ľudia mohli starať o seba nielen počas športových aktivít. Cieľom projektu bolo vytvorenie príležitostí pre ľudí na zlepšenie svojho zdravia a zároveň aby sme zmienili sociálne vylúčenie a diskrimináciu.  

 

Mesto Trenčín > Aktuality

 

Späť do obchodu