Spolu na ceste: Podpora kariérneho rastu a rozvoja 14.10.2023 do 23.10.2023

Projekt "Spolu na ceste" z programu: Vzdelávanie dospelých .V rámci tohto projektu sa občianske združenie OZ Silnejší Slabším vzdeláva v Českej republike s partnerom PhDr. Štefan Šarkőzy, Etien Institut, Rodina a náhradná rodina - , kde pozorujeme pri práci lektorov a pracovníkov so znevýhodnenými skupinami ako podporujú znevýhodnené skupiny do spoločnosti ,komunity. Používajú kariérové poradenstvo a rôzne techniky na motiváciu, ujasnenie si i ich priorít, ktoré môžu využiť v ďalšom pracovnom smerovaní. Vymieňame si informácie o práci so znevýhodnenými skupinami, o skutočných príbehoch, úspechoch, ale i problémocj v podpore cieľových skupín. Zameriavame sa aj na mladých dospelých ktorí žijú v detských domovoch. Postupne budeme informovať o aktivitách a zážitkoch ktoré zažívame pri pozorovaní pri práci v ČR.

Späť do obchodu