Spolu na ceste: Podpora kariérneho rastu a rozvoja

PRÍPRAVA ZA NAMI A POBYT PRED NAMI 😉Po prípravných aktivitách a plánovacich sa tešíme na realizáciu projektu spolu na ceste podpora kariérneho rastu a rozvoja .Projekt v rámci vzdelávania dospelých ,kde cieľom projektu je zlepšiť prístup k znevýhodneným občanom, kvalitnému kariérnemu poradenstvu a učiť sa ako posilniť ich príležitosť na trhu práce. Vytvorili sme partnerstvo s Českou republikou. Počas vzdelávania budeme u prijímajúcej organizácie sledovať ich pri práci , naše učenie bude pozorovaním osôb ktoré vykonávajú prácu v oblasti kariérneho poradenstva pre znevýhodnených občanov. Budeme vidieť nové zručnosti a techniky priamo v praxi ktoré budeme neskôr realizovať vo vlastnej práci a organizácií. V rámci aktivít budeme diskutovať o svojich a ich skúsenostiach o tom čo sme sa naučili Aké máme poznatky doteraz A ako použijeme ich nové získané vedomosti vo vlastnej práci.

Späť do obchodu