Spolu na ceste: Podpora kariérneho rastu a rozvoja

Vzdelávanie v ČR projekt Spolu na ceste ❤️Počas realizácie celého projektu sme sa snažili o vytvorenie partnerstiev a sietí organizácii, aby sme zlepšovali účinnosť našej práce a zdieľali dobré postupy medzi organizáciami. Projekt nám umožnil získať nové kompetencie, zručnosti a vedomosti, ktoré budeme využívať aj po skončení projektu pri našej práci. Celkovo nám projekt umožnil získať informácie ako zlepšiť prístup znevýhodnených občanov pri podpore kariéry a posilnení ich príležitostí na trhu práce. Okrem toho realizácia projektu nám umožnila zlepšenie účinnosti našej práce a získanie informácii pre zdieľanie dobrých postupov v oblasti kariérneho poradenstva pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. V rámci realizácie celého projektu sme hľadali informácie, poznatky a skúsenosti pri zlepšovaní prístupu znevýhodnených občanov k informáciám a službám v oblasti kariérneho poradenstva. Po skončení projektu budeme poskytovať prispôsobené služby a individuálny prístup k našim klientom, aby sme im mohli pomáhať pri zlepšovaní ich príležitostí na trhu práce a podporovali ich pri hľadaní a dosahovaní kariérnych cieľov. V rámci realizácie projektu sme sledovali pri práci, čím sme sa učili pozorovaním osôb, ktorý vykonávali prácu v oblasti kariérneho poradenstva pre znevýhodnených ľudí, ako plnia svoje úlohy a interagujú s ostatnými členmi tímu. Takisto sme sa učili z praxe, čím sme získavali nové zručnosti a techniky priamo z praxe, ktorú budeme aplikovať vo vlastnej činnosti aj po skončení projektu. Kládli sme otázky na to, aby sme získali hlbšie porozumenie pri práci a procesov, ktoré sme sledovali a následne sme diskutovali o tom, že po skončení jobshadowingu sme nadobudli nové skúsenosti. Tieto reflexie nám pomohli pri pochopení, ako sa dajú použiť nové získané vedomosti vo vlastnej činnosti a vo vzdelávaní znevýhodnených občanov v oblasti kariérneho poradenstva
Späť do obchodu