Pomôž prírode, pomôžeš sebe

Letná aktivita zameraná na bližšie spoznanie prírody. Dobrovoľníctvo CHKO Biele Karpaty, Kykula.

Mládež z detských domovov spoločne s deťmi z rodín zo širokého okolia sa zúčastnili výmeny SR a ČR.

Pre bližšiu predstavu Vám ponúkame video:

Späť do obchodu