Spoločne to zvládeneme - marec

Marec sme začali workshopom Spoznajme sa zabavme sa.  Témou bolo fašiangové a veľkonočné obdobie. Zdravotne znevýhodnení sa porozprávali s ostatnými o zvykoch a tradíciách tohto obdobia.  Ako sa kedy slávili veľkonočné sviatky, čo znamená veľkonočné trojdnie. Aké dobrotky vypekajú gazdinky. Pripravené bolo aj pohostenie a nechýbala ani dobrá nálada.

Cieľom motivačných besied “Živá kniha” je ukázať zúčastneným na životnom príbehu pozvaného hosťa, ako sa môžu popasovať s neľahkým osudom a životnými situáciami.  Hosťom na motivačnej besede bol Laco.  Laci vyrastal v detskom domove a v živote to nemal ľahké. Je róm a po opustení brán domova sa ťažko prebíjal, aby sa v živote uplatnil. Teraz organizuje hudobné vystúpenia známych skupín a spevákov pre jeden klub v Trenčíne. Pohybuje sa medzi známymi osobnosťami, vie sa pohybovať v hudobnom priemysle. Na besede rozprával účastníkom svoj príbeh, ako sa dostal k tomu, že robí prácu ktorá ho baví a aj slušne živí. Aké prekážky prekonal, kto mu pomohol. Aké dôležité je nevzdávať sa, aj keď sa človeku hneď nedarí.

Poslednou aktivitou v marci bol futbalový tréning, kde si svoje sily zmerali zmiešané družstvo zdravotne znevýhodnených s mládežou.

Odmenou pre účastníkov mal byť výlet do ZOO v Bratislave na konci marca.  Pre opatrenia prijaté kvôli COVID 19 sme museli naše aktivity prerušiť.

Veríme, že táto situácia čím skôr pominie a my sa s chuťou budeme môcť pustiť do našich aktivít.

 

Späť do obchodu