Participácia v praxi 2

Od novembra 2020 pracujeme na projektíku, Participácia v praxi 2. Za 2 mesiace veľa práce ,zážitkov. Napriek zložitej situácii deti z centier pre rodinu spravili kus práce. Zodpovedne sa pripravovali na prípravné, ale i praktické aktivity. Tešíme sa na ďalšie aktivity a na ďalších partnerov.

Veľa sme komunikovali aj s pánom poslancom Martinom Barčákom a Tomášom Vaňom a dohodli ďalšie praktické aktivity. Veľmi si Vážime aj aktivity medzigeneračného učenia – Studienka ďakujeme Ďakujeme každému kto nám pomáha

Späť do obchodu