Participácia v praxi 2 vo februári

Participácia v praxi 2 ,poďme ďalej, mesiac február spolupráca OZ Silnejší Slabším , Centra pre deti a rodinu Trenčín ,Adamovské Kochanovce, Zlatovce, dobrovoľnícke centrum a pán poslanec Martin Barčák.

V rámci prípravného stretnutia s deťmi sme zisťovali čo nás trápi ,čo sa chceme naučiť ,čo chceme dokázať a komu by sme radi pomohli. Mládež navrhla ,že je veľká zima a chceli by pomôcť ľuďom bez domova .

Aktivity sme rozdelili do viacej fáz . Mládež zisťovala postup pri pečení a varení nových receptov .Pán poslanec s dcérou rozdelili potraviny d

o krabíc podľa receptov a zaniesli sme do detských domovov. V rámci praktických aktivít mládež vypekala , varila všetky dobroty, ktoré sa pripravili sa zaniesli ľuďom bez domova . Pri aktivitách sa veľmi veľa rozprávalo o téme ľudí bez domova , osudoch čo poznáme z okolia. Keď sa jedlo zanieslo veru boli aj slzy ľudí ,pre ktorých bolo jedlo prinesené. Bolo počuť vety , že si vážia deti z domovov a mali veľa otázok na zamyslenie. Ďakujeme za možnosť realizovať projekt ♥

Späť do obchodu