Participácia v praxi 2 v DSS v Adamovských Kochanovciach

Pokračovanie praktických aktivít projektu Participácia v praxi 2 ,poďme ďalej. Praktická aktivita v DSS Adamovské Kochanovce. Dnes aj prinesené koláčiky od našej dobrovoľníčky, ktorá piekla na základe receptov ,ktoré poslali účastníci projektu .Ďakujeme aj za pomoc a s dovozom na psychiatrické oddelenie pre lekárov a sestričky pánovi Martinovi Barčákovi. Nápad priniesť koláčiky personálu do nemocnice priamo na menované oddelenie navrhli deti z centier pre rodinu.

,,Čo je vlastne participácia? Predsa „monterková“ aktivita. Nesedieť, nekecať a konať!“ (Martin Barčák)

Späť do obchodu