Participácia v praxi 2 HODNOTIACE STRETNUTIE

Hodnotiace stretnutie projektu Participácia v praxi 2 poďme ďaļej. Všetkým ďakujeme za stretnutie a spoluprácu, počas 2 rokov sa konalo veľa aktivít, stretnutí a práce .O aktivitách sme priebežne informovali. Veľmi sme sa potešili aj osobnému stretnutiu, Martin Barčák  Tomáš Vaňo  Martin Trepáč. Ďakujeme za dlhodobú spoluprácu DSS Adamovské Kochanovce, Centrum pre deti a rodinu Zlatovce ,Centrum pre deti a rodinu Lastovička, mládež z rodín, Spevácka skupina Studienka, Stanka regionálna konzultantka Iuventa pre Trenčiansky kraj , Aja Civilná obrana, Katka ochrana prírody a TECEMKO, pozdravujwme aj RCM, Vladka z Korza a Tomáša za spoluprácu. Veľmi pekne ďakujeme, že sme si mohli zajazdiť na motokárach.???? Ďakujeme za vyhodnotenie, ocenenie a ďaľšiu spoluprácu a tešíme sa, že ste prišli. Ďakujeme
 
Stretnutie zhodnotily aj účastníci:
 
"Po zdanlivo nekončiacej online dobe sme mali znova možnosť zasadnúť za jeden stôl a stretnúť sa osobne.
???? Počas hodnotiaceho stretnutia projektu Participácia v praxi 2 poďme ďalej nám OZ Silnejší Slabším ukázali, že participácia sa dá robiť kvalitne a zmysluplne, aj počas pandémie a obmedzení, a že inklúzia je rozmanitý a inšpiratívny proces, v ktorom sme všetci spolu jednotní a rovní.
????Prostredníctvom Trenčianske dobrovoľnícke centrum sme osobne odovzdali aj ocenenie Srdce na dlani, ktoré je príležitosťou poďakovať sa naozaj všetkým, ktorí nielen venujú svoj čas a energiu ľuďom, ktorí to potrebujú, ale častokrát dokážu svojim príbehom ostatných inšpirovať.
???? IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže sa teší na ďalšie nápady a projekty, ktoré sa už plánujú a výzvy, ktoré nás čakajú."
Stanislava Mináriková
 
"???? Živé úžasné pozvanie na akciu občianskeho združenia Silnejší slabším, ktoré hodnotilo niekoľkoročnú projektovú činnosť Participácia v praxi. ĎAKUJEME ❤️
???? Pri tejto príležitosti sme tiež naživo ocenili dobrovoľnícku činnosť skvelej partie Silnejší slabším a 2 ocenenia v rámci Srdce na dlani 2021 sme odovzdali dvom skvelým dobrovoľníčkam Renátke a Monike. Viac uverejníme o ich príbehu dobrovoľníčenia už čoskoro na našom FB profile. ????
???? Bolo nám cťou, príjemne a konečne aj naživo. ????❤️"
TECEMKO
 
"Včera veľké prekvapenie pre mňa ❤️občas pri aktivitách sa stretame s deťmi z o.z OZ Silnejší Slabším s úžasne intuitívnou Milkou, ktorá mi včera dala toľko mien. Ďakujem za toto prekvapenie. Aj za krásny program ???? stretli sa úžasní ľudia, Zuzka, Janka, Katka mnoho iných. Ďakujem a tesim sa na ďalšiu spoluprácu????"
Aďuci Holly Kováčová 
 
Späť do obchodu