Športom k inklúzií, pokračujeme...

Športom k inklúzii
Počas celého projektu sme mali rôzne športové aktivity pre mládež z centra pre deti a rodinu Lastovička, ale i mládež z rodín. NEBOLI sme len v telocvični a v športových kluboch ????♥️ ale čo najviac vonku, v prírode, veľa sme sa popri aktivitách rozprávali o zdravom životnom štýle a prevencií proti životným nástrahám . Hľadali sme spoločne možnosti ako využiť voļný čas aktívne aj bez veľkých finančných možností. Prípravovali sme a ukazovali sme si veľa zdravých receptov. POČAS celého projektu sme spolupracovali s Tecemkom, ktoré nám ujasnilo témy ako predchádzať nástraham v podobe drôg či alkoholu a ako hľadať riešenia formou športu. Ďakujeme aj Tomášovi z Korza ????
 
Späť do obchodu