Hudbou a tancom k inklúzii - projekt mesta Trenčín

Projekt "Hudbou a tancom k inklúzii" podporený z mesta Trenčín v rámci grantového programu dotácii na podporu kultúrnych podojatí. V rámci aktivít projektu sme v zariadeniach a inštitúciách realizovali tréningy, skúšky a mladí ľudia s podporou dobrovoľníkov sa pripravovali na prezentáciu svojich zručností a schopností vo forme tanečných a hudobných aktivít. Dobrovoľníci občianskeho združenia sa pravidelne stretávali a podporovali u mladých ľudí rôzne hudobné a tanečné aktivity, pravidelne kontrolovali priebeh výstupov programu. Na začiatku mesiaca september 2023 sa uskutočnil záverečný festival, kde prišli mladý účastníci z cieľových skupín, pozvaní hostia a vystupujúci, ktorí prezentovali svoje umenie, schopnosti a zručnosti vo forme hudovných a tanečných vystúpení. Okrem toho v športovom areáli Trenčín-Záblatie prebiehali aj doplnkové športové aktivity, aby sa účastníci a návštevníci festivalu lepšie spoznali, vytvorili sa priateľské vzťahy a podporila sa inklúzia znevýhodnených mladých ľudí do spoločnosti a komunity. 

Späť do obchodu