2% z daní

Radi by sme Vás požiadali za Občianske združenie Silnejší slabším o pomoc  pri získaní dvoch percent z daní pre deti z detských domovov a domovov sociálnych služieb, kde sa nachádzajú deti z celého Slovenska a pre individuálnu pomoc pre znevýhodnených jednotlivcov. Občianske združenie pôsobí od roku 2010, fungujeme s pomocou dobrovoľníkov, minulý rok sa nám podarilo založiť chránenú dielňu pre zdravotne znevýhodnených zamestnancov kde im pomáhajú pracovní asistenti.

 

V roku 2020 sme z 2% zrealizovali:

 

 • prispeli na pobyt v rehabilitačnom centre 5 ročnému dievčatku s ťažkou svalovou atrofiou a zakúpili rehabilitačné pomôcky pre deti s detskou mozgovou obrnou.
 • pripravili sme nácvikové vzdelávanie zručností pre klientov sociálnych služieb a deti z detských domovov formou online vzdelávania počas pandémie, zabezpečili sme pomôcky pre zdravotníkov z centier  sociálnych služieb – rukavice, rúška, plášte..
 • zariadili sme medzigeneračné učenie, kde seniori trávia  voľný čas  s deťmi z detských domovov a učia sa variť, vyšívať, starať o záhradu či zvieratá, veľa spolu komunikujú a pomáhajú si.
 • zabezpečili potravinovú pomoc ľuďom v hmotnej núdzi
 • a zabezpečili sme individuálne pomôcky pre mentálne a zdravotne znevýhodnených ľudí, ale i zážitkové aktivity

 

V roku 2021 sme z  2%  zrealizovali:

 

 • letný pobyt pre deti z detských domovov a domovov sociálnych služieb
 • individuálnu pomoc pre chlapca s detskou mozgovou obrnou,  nevidiacemu dospelému mužovi, dievčatku s atrofiou mozgu, onkologickým pacientkam
 • odreagovanie pre rodičov, ktorí majú doma deti s ťažkým postihom, spríjemnili sme im čas a pomohli nabrať energiu návštevou kultúrneho podujatia, regenerácie masážou, vodoliečbou (rodiny sú vyčerpané starostlivosťou o ťažko choré deti)
 • vzdelávacie aktivity pre deti s odborníkmi z rôznych pracovných odvetí
 • voľno-časové aktivity pre lepšie začlenenie ľudí s hendikepom do spoločnosti
 • založili sme chránenú dielňu pre zdravotne znevýhodnených so zrakovým postihnutím, s mentálnym postihnutím a s pohybovým postihnutím

 

V roku 2022 z 2% plánujeme:

 

zabezpečiť odreagovanie pre  rodičov, ktorí majú doma deti s ťažkým postihom, chceme im spríjemniť čas a dať možnosť nabrať energiu návštevou kultúrneho

 • podujatia, regenerácie masážou, vodoliečbou (rodiny sú vyčerpané starostlivosťou o ťažko choré deti)
 • zorganizovať letný pobyt pre deti z detských domovov a domovov sociálnych služieb
 • zabezpečiť individuálnu pomoc pre zdravotne znevýhodnených, pomoc pre chlapca s detskou mozgovou obrnou,  nevidiacemu dospelému mužovi, dievčatku s atrofiou mozgu, onkologickým pacientkam
 • zabezpečiť materiálno – technické vybavenie pre chránenú dielňu aby mohli zdravotne znevýhodnení zamestnanci naďalej pracovať a rozširovať svoje schopnosti a zručnosti
 • zabezpečiť potravinovú a hmotnú pomoc pre ľudí v núdzi
 • financovať aktivity zamerané na medzigeneračné učenie

 

S pozdravom E. Šprtlová, V. Jakubíková   

 

IBAN: SK53 0200 0000 0030 8078 4856

 

0903140799 E. Šprtlová

Ako na to, sa dočítate TU.

 

 

 

 

Späť do obchodu