2% z daní

Radi by sme Vás požiadali za Občianske združenie Silnejší slabším o pomoc  pri získaní dvoch percent z daní pre deti z detských domovov a domovov sociálnych služieb, kde sa nachádzajú deti z celého Slovenska a pre individuálnu pomoc pre znevýhodnených jednotlivcov. Občianske združenie pôsobí od roku 2010, fungujeme s pomocou dobrovoľníkov, minulý rok sa nám podarilo založiť chránenú dielňu pre zdravotne znevýhodnených zamestnancov kde im pomáhajú pracovní asistenti.

 

V roku 2020 sme z 2% zrealizovali:

 

 • prispeli na pobyt v rehabilitačnom centre 5 ročnému dievčatku s ťažkou svalovou atrofiou a zakúpili rehabilitačné pomôcky pre deti s detskou mozgovou obrnou.
 • pripravili sme nácvikové vzdelávanie zručností pre klientov sociálnych služieb a deti z detských domovov formou online vzdelávania počas pandémie, zabezpečili sme pomôcky pre zdravotníkov z centier  sociálnych služieb – rukavice, rúška, plášte..
 • zariadili sme medzigeneračné učenie, kde seniori trávia  voľný čas  s deťmi z detských domovov a učia sa variť, vyšívať, starať o záhradu či zvieratá, veľa spolu komunikujú a pomáhajú si.
 • zabezpečili potravinovú pomoc ľuďom v hmotnej núdzi
 • a zabezpečili sme individuálne pomôcky pre mentálne a zdravotne znevýhodnených ľudí, ale i zážitkové aktivity

 

V roku 2021 sme z  2%  zrealizovali:

 

 • letný pobyt pre deti z detských domovov a domovov sociálnych služieb
 • individuálnu pomoc pre chlapca s detskou mozgovou obrnou,  nevidiacemu dospelému mužovi, dievčatku s atrofiou mozgu, onkologickým pacientkam
 • odreagovanie pre rodičov, ktorí majú doma deti s ťažkým postihom, spríjemnili sme im čas a pomohli nabrať energiu návštevou kultúrneho podujatia, regenerácie masážou, vodoliečbou (rodiny sú vyčerpané starostlivosťou o ťažko choré deti)
 • vzdelávacie aktivity pre deti s odborníkmi z rôznych pracovných odvetí
 • voľno-časové aktivity pre lepšie začlenenie ľudí s hendikepom do spoločnosti
 • založili sme chránenú dielňu pre zdravotne znevýhodnených so zrakovým postihnutím, s mentálnym postihnutím a s pohybovým postihnutím

 

V roku 2022 sme z 2% zabezpečili:

 • odreagovanie pre  rodičov, ktorí majú doma deti s ťažkým postihom, spríjemnili sme im čas a dali možnosť nabrať energiu návštevou kultúrneho podujatia, regeneráciu masážou, vodoliečbou (rodiny sú vyčerpané starostlivosťou o ťažko choré deti)
 • letný pobyt pre deti z detských domovov a domovov sociálnych služieb
 • individuálnu pomoc pre zdravotne znevýhodnených, pomoc pre chlapca s detskou mozgovou obrnou,  nevidiacemu dospelému mužovi, dievčatku s atrofiou mozgu, onkologickým pacientkam
 • zabezpečili sme materiálno – technické vybavenie pre chránenú dielňu aby mohli zdravotne znevýhodnení zamestnanci naďalej pracovať a rozširovať svoje schopnosti a zručnosti
 • zabezpečili sme potravinovú a hmotnú pomoc pre ľudí v núdzi
 • financovali sme aktivity zamerané na medzigeneračné učenie

V roku 2023 sme z 2% zrealizovali:

 • Zabezpečili sme materiál do chránenej dielne, kde pracuje 5 zdravotne znevýhodnených ľudí a ich pracovný asistenti, na výrobu reklamných a dekoračných predmetov na laserovom plotri a 3D tlačiarni a takisto sme zabezpečili opravu a servis týchto zariadení
 • Prispeli sme na pobyt v rehabilitačnom centre 5 ročnému dievčatku s ťažkou svalovou atrofiou a zakúpili sme rehabilitačné pomôcky pre deti s detskou mozgovou obrnou
 • Zrealizovali sme náučno – vzdelávací pobyt pre klientov sociálnych služieb a deti z detských domovov, kde sa učili praktické zručnosti na zapojenie a socializáciu do spoločnosti a komunity
 • Medzigeneračné učenie, kde seniori trávili svoj voľný čas s deťmi z detských domovov, klientami z domovov sociálnych služieb a členmi Silnejší slabším o.z., kde sa spolu učili variť, vyšívať, starostlivosť o záhradu a zvieratá.
 • Potravinovú a drogériovú pomoc ľuďom v hmotnej núdzi
 • Individuálne pomôcky a zážitkové aktivity pre zdravotne znevýhodnených ľudí a onkologických pacientov s pridruženými postihnutiami

V roku 2024 by sme chceli z 2% zrealizovať:

 • Podporiť ďalšie fungovanie chránenej dielne, kde je zamestnaných 5 zdravotne znevýhodnených ľudí. Aby mohli aj naďalej pracovať, je potrebné udržiavať, servisovať výrobné zariadenia ako laserový ploter, 3D tlačiareň a tlačiarne a zariadenia na potlač tričiek, hrnčekov a iných predmetov. Taktiež je potrebný aj výrobný materiál
 • Aj v nasledujúcom roku by sme radi prispeli na rehabilitačný pobyt malému dievčatku s ťažkou svalovou atrofiou, zakúpili ďalšie rehabilitačné pomôcky a pomohli mladému človeku po ťažkom zranení chrbtice na rehabilitácie v špecializovaných zariadeniach
 • Deťom z detských domovov a klientom z domovov sociálnych služieb by sme radi aj naďalej uľahčovali cestu do spoločnosti a komunity cez náučno – vzdelávací pobyt, keďže sa nám táto metóda osvedčila
 • Radi by sme organizovali ďalšie aktivity zamerané na medzigeneračné učenie, kde sa budú môcť deti z detských domovov a klienti z domovov sociálnych služieb stretávať so seniormi pri zaujímavých činnostiach a navzájom si odovzdávať svoje vedomosti a skúsenosti
 • Kríza a inflácia zasiahla množstvo ľudí a stretávame sa so stále väčším množstvom žiadostí o potravinovú a drogériovú pomoc, aj v tomto roku by sme z finančných prostriedkov získaných z 2% radi pomohli ľuďom v hmotnej núdzi aj touto formou
 • Chceme dopriať individuálne pomôcky a a zážitkové aktivity pre zdravotne znevýhodnených ľudí a onkologických pacientov ktorí majú aj rôzne ďalšie postihnutia
 • A mať možnosť realizovať športovo – kultúrne podujatia pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ktoré rozdávajú veľa radosti a podporujú inklúziu

 

S pozdravom E. Šprtlová, V. Jakubíková   

 

IBAN: SK53 0200 0000 0030 8078 4856

 

0903140799 E. Šprtlová

Ako na to, sa dočítate TU.

 

 

 

 

Späť do obchodu