Záblatská kyselka, projekt podporený mestom Trenčín

Projekt podporený Mestom Trenčín z oblasti životné prostredie a oz Silnejši slabším .

Deti z rodín, z CDR Lastovička a kamoši oz Silnejší slabším sa postarali o vyčistenie, namaľovanie a celkovú úpravu v časti kyselka Záblatie s odbornou pomocou pána Martina Barčáka a aj dozorom pána Tomaša Vaňa.

Pekný deň želá oz Silnejší Slabším

Späť do obchodu