Putovná výstava o CHKO Biele Karpaty

Ďakujeme za možnosť realizovať projekt Putovná výstava o CHKO Biele Karpaty. V rámci projektu sme vyhľadávali informácie o tejto oblasti. Vrámci projektu prebiehaju aktivity s pani Devánovou o ochrane prírody. V parku v obci Chocholná -Velčice prebiehala výstava od 4.6 do 8.6.2021.

Alex a Natálka ďakujeme za spracovanie. Projekt je podporený TSK z programu Zelená župa.

Ďakujeme aj za pekné foto pani učiteľke Gabike ktorá výstavu s deťmi z MŠ navštívila.

Taktiež ďakujeme za fotky Katke Devánovej ,Martinovi Štefánikovi a ďakujeme rodinkám Gorčíkova, Michalcová, Breznická, Hodulíková, Šprtlová za foto z Kykule.

Výstavu navštívila aj široká verejnosť z okolitých obcí, vrátatne žiakov Zaákladných a materských škôl, veľký záujem prejavili aj seniorské skupiny. Všetkým ďakuejme za podporu a veľmi sa tomuto záujmu tešíme.

Na výstavu do Parku Slobody sa prišli pozrieť aj klienti z DSS Adamovské Kochanovce a o výstave napísali:

Na našej pravidelnej Bleskovke nás zaujala informácia o putovnej výstave OZ Silnejší slabším v susednej obci Chocholná – Velčice. Dozvedeli sme sa, že je venovaná rastlinám a živočíchom žujúcim v CHKO Biele Karpaty a životu na Kopaniciach. Padlo rozhodnutie, že sa autobusom dopravíme do Chocholnej a všetko si pozrieme. Prezerali sme si veľké pútavé fotografie rastlín, živočíchov aj obyvateľov, ktoré nám priblížili, ako sa žilo kedysi a čo môžeme spoznávať v tejto lokalite dnes... Križiak pásavý, kvetárik dvojtvarý alebo ryšavka krovinná boli pre nás neznáme živočíchy, o ktorých už teraz vieme, že žijú v našom okolí. Pred cestou späť sme si zacvičili na vonkajších posilňovacích strojoch. Ak by sa výstava v rámci svojho putovania zastavila aj v našom parku, radi si ju pozrieme znova.

A tak samozrejme ďaľšie pekné miesto výstavy bolo práve v DSS Adamovské Kochanovce.

Aktuálne sa výstava nachádza priamo v miestach jej vzniku v CHKO Biele Karpaty na Kykuli, po ceste na Machnáč pred Českými hranicami lemuje cestu. 

 

 

Späť do obchodu