V Iuvente v BA

Dnes pre naše občianske združenie pekný deň ♥️.Prijali sme pozvanie ,aby sme odprezentovali projekty podporené programom Erasmus plus a porozprávali o našich aktivitách zamestnancom Iuventa -Slivenský inštitút mládeže .Ďakujeme veľmi pekne za dôveru a pozvanie do Bratislavy . Pre naších účastníkov bolo veľmi motivujúce ,že mohli porozprávať o mládežníckych výmenach ,ktorých sa zúčastnili. Výmeny sú pre nás cenne skúseniosti na ktorých získavame nové vedomosti a informácie vďaka nefomálnemu vzdelávaniu. ĎAKUJEME 

Späť do obchodu