Medzigeneračné učenie v praxi

Keď sa deň podarí ♥️Ženy a maky ????Vietor vo vlasoch ???? Titanik????????Medzigeneračné učenie v praxi. Silnejši slabším oz DSS Adamovské Kochanovce,spevácka skupina Studienka ,kamaráti ♥️Zážitky ,rozhovory ,nové informácie o zvieratkách , plavba loďou ????????Piešťany AK máte záujem pozrite foto ???????

Projekt ‘Medzigeneračné učenie v praxi’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 

 

 

 

Späť do obchodu