Slovenská a Česká výmena: POSUŇ SVOJ TALENT

Od 1.7. do 11.7.2017a sa konal na Kykuli projekt “Posuň svoj talent”, podporený z projektu Erasmus +. Zúčastnilo sa ho 26 mladých ľudí zo SR a ČR, 4 vedúci a 1 zdravotná sestra. Zo SR: Detský domov Mestečko, mladí ľudia z obce Chocholná-Velčice, ktorí dlhodobo pracujú na spoločných aktivitách s Detským Mestečkom. Z ČR – Detský domov Strážnice. Cieľom projektu bolo podnietiť motiváciu účastníkov a pracovať s ňou tak, aby sa ich vlastné myšlienky a nápady nasmerovali           do sebarealizácie a uplatnenia v oblastiach, ako sa stať napr. animátor vo voľnom čase, tréner, učiteľ tanca, športový inštruktor. Zámerom výmeny bolo posilniť a nasmerovať talent účastníkov tak, aby ho boli schopní využiť pre svoje uplatnenie v pracovnom i osobnom živote. Na prácu sa využívali viaceré metódy: workshopy, diskusie, rolové hry, zážitkové aktivity s kruhom, práca s technikou. Ďakujeme každému kto prispel k dobrému priebehu projektu.

 

 

Späť do obchodu