Bavime sa bez bariér s OZ Silnejsší slabším

V sobotu 13. januára sme sa bavili spolu s deťmi, klientmi domova sociálnych služieb, Studienkou a pani Helenou Vrtichovou.

Občianske združenie Silnejší slabším pod vedením Milky Šprtlovej je v našej obci známe viacerými projektmi. Snahou združenia je pomáhať znevýhodneným  občanom so zdravotnými postihmi  a ľuďom v zložitých životných situáciách. Svojimi aktivitami spája ľudí so znevýhodnením s ostatnými.  13. januára 2018 sa v sále kultúrneho domu v Chocholnej-Velčiciach  v rámci projektu “Rozprúdime regióny” pod názvom “Bavíme sa bez bariér” stretli malí aj veľkí, zdraví a tí ktorí také šťastie nemali.

V programe vystúpili: klienti Domova sociálnych služieb Adamovské Kochanovce, Deti z MŠ Adamovské Kochanovce,  Deti z MŠ Chocholná-Velčice, žiaci ZŠ Chocholná-Velčice, tanečná skupina z detského mestečka, spevácka skupina Chocholanská Studienka, finalistka MISS Universe Slovakia 2017 Deana Jurčová a hosť Helena Vrtichová.

Večerom nás sprevádzali moderátori Lukáš Vavruš a Deana Jurčová. Rea z DSS Adamovské Kochanovce sa predviedla krásnym spevom. Deti z oboch škôlok a aj zo školy nás potešili hudobno-tanečnými vystúpeniami a mladý tanečný pár z detského mestečka nás očaril tancom s krásnou choreografiou.

Slovenské pesničky sme si zanôtili so Studienkou. Kto si zakúpil lístky do tomboly, mohol vyhrať zaujímavé ceny. Po tombole ovládla javisko aj celú sálu Helena Vrtichová. Bezprostrednosť a chytľavé pesničky tejto dámy zdvihli zo stoličiek deti a aj dospelých. Pani Helenka veselo spievala, deti a klienti DSS tancovali na javisku. V dobrej nálade sa ukončil večer Bavíme sa bez bariér a my ďakujeme OZ Silnejší slabším za kultúrne spestrenie sobotňajšieho poobedia.

 

Späť do obchodu