Šírenie výsledkov: Interkultúra v praxi

Počas leta sme organizovali výmenu krajín Slovensko Česko Rumunsko téma Interkultúra v praxi.Stále komunikujeme s partnermi a hodnotíme priebeh výmeny .V rámci šírenia výsledkov informácie podávame v komunitách ,kde informujeme o výstupoch projektu .Riešime ďalšie možnosti a témy na spoluprácu. Hodnotiace stretnutie s pánom profesorom doc.RNDr. PhD Petrom Chrastinom .V lete sme realizovali projekt Interkultúra v praxi .Prebrali sme výsledky projektu i ďalšie aktivity.Ďakujeme za spoluprácu.

Späť do obchodu