Inkluzívne spoločnosti - vzdelávanie pre každého

Vzdelávanie pre každého. Smer rôzny máme rôzne zdravotné problémy, rôzne sociálne zabezpečenie pochádzame z rôznych pomerov. Každý má iné možnosť ná štúdium na vzdelávanie .V rámci našich aktivít občianskeho združenia sa snažíme nájsť aktivity pre každého bez rozdielu farby pleti bez rozdielu rozdielov sociálneho zaradenia každý môže byť napomocný spoločnosti v rôznych oblastiach .Môže sa rozvíjať vo svojom talente v športovom ,kultúrnom ...Veľmi zaujímavé je dobrovoľníctvo a byť prospešný pre komunitu. Každý na základe svojej danosti sa dá posunúť, niekto o krôčik niekto krok a niekto dokáže veľké kroky. Každý individuálne ,každý jedinečné .V rámci spolupráce nášho združenia silnejší slabším a rada mládeže sme spolupracovali na projekte inkluzívne vzdelávanie pre každého.Naše občianske združenie silnejší slabším vytvorilo metodiku na tému inkluzívne vzdelávanie pre každého. Praktické aktivity boli zamerané na spoznávanie a rozširovanie oblastí teoretickýchb ale praktických v oblastí športu voľného času kreativity..... www.silnejsislabsim.sk

Späť do obchodu