Pokračovanie projektu Športom a kulúrou k inklúzii

Projekt Priority Športom a kultúrou k inklúzii stále pokračuje.Projekt je určený pre mládež zo znevýhodneného prostredia,,pre zdrav.znevyh.centrá pre rodinu a každého kto má chuť a čas aktívne tráviť voľný čas.ĎAKUJEME

Späť do obchodu