Participácia v praxi 3- čo vieme to Vám ukážeme mesiac október

V mesiaci oktober sme začali projekt Participácia v praxi 3 ,čo vieme to Vám ukážeme. So skupinou mladých ľudí budeme absolvovať stretnutia v rámci vybraných škòl ,kde budeme informovať o našich výsledkoch v rámci participácie.
Absolvovať budeme i praktické sktetnutia s oslovenými inštitúciami .V mesiaci oktober sme absolvovali prípravné infiomačné
stretnutie ,v centre pre rdeti a rodinu Lastovička ale i praktické sktivity v rámci skulturnenia zanedbanej plochy Snahou je vytvoriť priestor na loptové hry
Späť do obchodu