Participácia v praxi 3 Trenčianske Teplice

ĎAKUJEME za prijatie na mestskom úrade Trenčianske Teplice v rámci projektu OZ Silnejší Slabším Participácia v praxi 3 čo vieme to vám ukážeme. Ďakujeme pani primátorke Mgr. Zuzane Ďurmekovej, Ing. Milošovi Mičegovi a všetkým zamestnancom mestského úradu za informácie pre mládež o štruktúre, kompetenciách a možnostiach úradu. Stretnutie bolo veľmi príjemné a poučné s veľmi dobrou atmosférou. Aktivita vznikla na podnet stretnutia žiakov ZŠ Andreja Bagara Trenčianske Teplice, kde sme informovali o našej predchádzajúcej práci. Ďakujeme ZŠ ❤️ za spoluprácu. Tešíme sa na spoločnú praktickú aktivitu s mestom Trenčianske Teplice. PROJEKT začal na miestnej úrovni a jeho pokračovanie a informácie máme možnosť posúvať aj na regionálnej úrovni. PROJEKT podporený Erasmus + Participácia v praxi 3 ktorý je nadstavbovým projektom "Spoza brány k politikom" a "Participácia v praxi 1 a 2" . Cieľom projektu Participácia v praxi 3 je ukázať ďalším mladým ľuďom čo dokázali zdravotne znevýhodnení ľudia, deti z detských domovov a sociálne slabších rodín, spraviť pre komunitu v rámci praktických aktivít, počas predchádzajúcich projektov s verejnými predstaviteľmi. Tešíme sa na ďalšie možnosti, podnety a spoluprácu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Späť do obchodu