Participácia v praxi 3 ZŠ Trenčianske Teplice

Pokračovanie projektu Participácia v praxi 3 " Čo vieme to vám ukážeme". Ďakujeme za prijatie v ZŠ Trenčianske Teplice, kde sme odprezentovali doterajšie aktivity s verejnými predstaviteľmi v komunite. Preberali sme v rámci neformálneho vzdelávania názvy participácia, inklúzia, medzigeneračné učenie, dobrovoľníctvo. Projekt podporený Erasmus + . Ďakujeme za záujem mládeže  a o návrh aktivít, ktoré spoločne zrealizujeme. Tešíme sa na nové možnosti spolupráce. Na záver dňa sme odovzdali vrchnáky do srdca, veríme, že pomôžu.

 

Späť do obchodu