Medzigeneračné učenie v praxi, Október, November, December

V posledných mesiacoch roka sme sa spoločne zabavili, ale aj veľa naučili. Zamerali sme sa na duchovné obdobie okolo 1. novembra a obdobie Vianoc. Navštívili sme cintorín, kde sme sa postarali o opustené hroby, ktoré už roky nikto nenavštívil. Pozostalým sme zapálili sviečku a vzdali im úctu. Okrem toho, sme sa naučili ako robiť s drevom, čo všetko sa z neho dá vyrobiť a tiež ako sa používajú rôzne nástroje. Pripravili sme sa na obdobie Vianoc, porozprávali sme o zvykoch, tradíciách a hlavnom posolstve Vianoc, vyrobili si rôzne ozdoby, s ktorými sme si skrášlili svoje príbytky a okolie. Spoločne sme sa zas o niečo lepšie spoznali, naučili prijímať inakosť druhého človeka a vzájomne sa rešpektovať.

Veľký dojem v nás zanechala návšteva  Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov, v Ladcoch. Miesto, kde si každý našiel svoj pokoj, alebo kúsok neba. Potešil sa výhľadom, načerpal energiou, priblížil sa k Bohu alebo sa potešil suvenírom.

Projekt ‘Medzigeneračné učenie v praxi’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 

Späť do obchodu