Participácia v praxi 3 - čo vieme, to Vám ukážeme

Participácia v praxi pokračovala aktivitami v mesiaci december v škole na ZŠ Veľkomoravská Trenčín .So žiakmi po informácia o projekte, Čo vieme to vám ukážeme, ;kde sme informovali žiakov o aktivitách v komunite v rámci participácie a dobrovoľníctva. Po prezentácii sme pracovali v skupinách na témach čo mladých ľudí zaujíma po škole v,ich voľný čas ,záujmy S pánom poslancov Martinom Barčákom s ktorým v rámci participácie spolupracujeme dlhodobo sme preberali témy čo by chceli v meste zmeniť, voľný čas rôznych častí obyvateľstva. šport ,kultúra... Zaujímali sme sa aj o tému dobrovoľníctva. Rozprávali sme sa skúsenostiach s témou a aj sme si vysvetlili i pojmy dobrovoľníctvo participácia inklúzia integrácia. Záujem bol o tému život ľudí so znevýhodnenými. ŽIACI diskutovali ako sa ľuďom so zdravotným postihom žije ,aké majú možnosti aké sú rozdiely v živote s bežnou populáciou . ŽIaci boli veľmi učenlivý snažili sa a tešíme sa na nadstavbou aktivitu .V ďalsšej časti zverejníme prácu z praktickej aktivity.Ďakujeme za prijatie na základnej škole

Späť do obchodu