Nasmerovanie pomocou kariérového poradenstva

Projekt SR aČR v programe malé partnerstvá Erasmus +. ❤️ OZ Silnejší Slabším a For Family.❤️Projekt nasmerovanie pomocou kariérového poradenstva je zameraný na prácu so znevýhodnenými mladými ľuďmi ,kde sa budeme zameriavať na priority pre účastníkov ako sa môžu uplatniť na trhu práce. V rámci projektu máme predpripravenú webovú stránku kde budeme dávať informácie ktorá ako výstup projektu bude pomáhať mladým ľuďom ako sa zorientovať na pracovnom trhu. Cieľom projektu je získať nové informácie pre mladých ujasniť si ich ciele ich záľuby a zistiť v čom sa môžu posunúť na základe ich záujmov. V rámci terajšie aktivity sme s kariérnou oporadkyňou Zuzanou ševčíkovou a členmi tímu občianskeho združenia silnejší slabším sa zamerali na zoznamovacie aktivity na analýzu potrieb účastníkov .Účastníci pracovali so skúsenostami z brigádá,voľnočasových aktivit .Zisťovali sme informácie s trhom práce . Pracovali sme na téme ako si vyhľadať brigádu, dobrovoľníctvo v rámci svojho záujmu. V rámci vzdelávania sme mali aj rolové hry kde sme dávali simulácie ako je zamestnanec a zamestnávateľ a opačne si menili pozície. V tejto téme sa ukázala komunikativnosť , priebojnosť a aj požiadavky úfastníkov na zamestnanca a zamestnávateľa Ujasnili si aj priority kto sa cíti lepšie v polohe zamestnanca a kto v úlohe zamestnávateļa .. Mali sme aj kreatívnu aktivitu ,kde si uvedomili veúčastníci , že aj týmto smerom môžu napredovať a ich záľuba môže viesť k profesii. V rámci reformálneho vzdelávania sa budú aktivity prispôsobovať na individuálne potreby účastníkov. Na ďaļšom stretnutí budeme pracovať s technikami karierneho poradenstva ,kde si individuálne budeme uvedomovať svoje ciele , kde by chceli nasmerovať sa a posunúť svoj vzhľadom na svoju školu ,záujem... dokončené v prípade nedokončené vzdelanie.Ďakujeme za spolupracu Spojená škola internátna Trenčín aTecemko oz Zuzane Ševčíkovej za odborný workshop.V Českej republiky for Family má naplánovanú aktivitu , kde si po absolvovaní aktivity s odborníkmi a partnermi porovnáme výsledky i a výstup aktivity dopracujeme na webovú stránku.Ďakujeme www.silnejsislabsim.sk

 
Späť do obchodu