Mesiac úcty k starším

Mesiac úcty k starším ❤️V rámci združenia dlhodobo pracujeme na medzigeneračnom učení. ĎAKUJEME ZA STRETÁVANIE SENIOROV S DEŤMI A ZA CENNÉ RADY A VZÁJOMNÉ UČENIE.

Október je mesiac úcty k starším ❤️
Teraz je správny čas aby sme sa zamysleli aké to bude, keď prejdú roky nám..
Je to vzácne, keď sa niekto dožije vyššieho veku a prežije pekný život.
Je vzácne, keď si bohatstvo múdrosti a skúseností, ktoré majú naši starší, vážime a učíme sa od nich...
Ďakujeme za krásne pozvanie radi sme starkým urobili radosť a doniesli im darčeky z našej dielne ????❤️
Čakalo nás aj prekvapenie babička nám zarecitovala krásnu báseň od Andreja Sládkoviča Detvan 

 

 

 

Späť do obchodu