Medzigeneračné učenie v praxi

Naše občianske združenie Silnejší slabším získalo finančnú podporu na ďalšie aktivity, na ktoré sa už teraz veľmi tešíme.

Spoločne sa naučíme, zdokonalíme praktické zručnosti, urobíme dobrý skutok pre našu obec, spoznáme nové miesta na Slovensku a hlavne si to spolu všetci užijeme.

Začíname v novembri 2021. Články a fotky z aktivít budeme priebežne dopĺňať.

Projekt “Medzigeneračné učenie v praxi” je zameraný na získanie praktických
zručností zdravotne znevýhodnených, vrátane Rómov, ktoré by mohli využiť v ich
ďalšom živote. V rámci medzigeneračného učenia im najmä seniori odovzdajú
svoje skúsenosti a naučia ich rôznym zručnostiam a technikám. Tieto zručnosti sa
budú môcť naučiť prostredníctvom práce priamo v komunite obce pri zveľaďovaní
verejných miest. Týmito aktivitami si zlepšia svoje praktické zručnosti a budú
prospešní pre komunitu

Projekt ‘Medzigeneračné učenie v praxi’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 

NOVEMBER 2021

V mesiaci november sme uskutočnili 3 aktivity.

Na úvodnom sme sa všetci oboznámili s projektom, aktivitami, cieľmi, pravidlami, možnosťami stretávania sa. Spoločne sme sa prešli po obci . Zamerali sme sa na možnosti zlepšiť, skrášliť spoločnou prácou verejné priestranstvá. V rámci vzdelávacej aktivity sme navštívili sme chránenú dielňu, kde sa naučili naši kamaráti z DSS Adamovské Kochanovce vyrábať vianočné dekorácie a spoločne sme si vyrobili vianočný veniec, ktorým ozdobíme centrum obce. Stretnutia sme si všetci užili, okrem práce sme sa porozprávali, lepšie spoznali, zabavili aj zaspievali. riateľskej atmosfére, formou diskusie, návrhov, plánov na činnosti. Zistili sme, že každý je v niečom výnimočný, zručný a môže ostatných niečo naučiť.

 

 

DECEMBER 2021

 

V decembri sme uskutočnili plánovaciu, vzdelávaciu a praktickú aktivitu.

Na obhliadke obce sme porozmýšľali nad ďalšími možnosťami dobrovoľníckej práce, ktorá by bola prospešná pre komunitu. Dohodli sme sa na spoločnej brigáde, urobili plán a rozdelili povinnosti pri zabezpečení všetkého potrebného. Pri dobrovoľníckej aktivite naši kamaráti z DSS a aj ostatní dobrovoľníci usilovne pracovali, upratovali, strihali, zdobili. Pocit z dobre odvedenej práce nás hrial ešte dlho. Pred Vianocami sme sa stretli pri výrobe vreciek na krmivo pre zvieratká. Spoločne sme rozvešali búdky pre vtákov a doplnili sme do nových aj starších kŕmidiel potravu na zimu. Zapriali sme si krásne vianočné sviatky a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia v januári.

 

Späť do obchodu