Hodnotiace stretnutie projektu Participácia v praxi 2

Hodnotiace stretnutie projektu Participácia v praxi 2 poďme ďaļej ..Ďakujeme za stretnutie a spoluprácu ..Počas 2 rokov veļa aktivít,stretnutí a práce .O aktivitách sme priebežne informovali..Veľmi sme sa potešili aj osobnému stretnutiu Martin Barčák Tomáš Vaňo Martin Trepáč Ďakujeme za dlhodibú spoluprácu DSS Adamovské Kochanovce Centrum pre rodinu Zlatovce ,Centrum pre rodinu Lastovička ,mládež z rodín, Spevácka skupina Studienka Stanka regionálna konzultantka Iuventa pre Trenčiansky kraj , Aja Civilná obrana,Katka ochrana prírody ...TECEMKO ,Pozdravujwme aj RCM ...Vladka z Korza a Tomáša za spoluprácu Veļmi pekne ďakujeme ,že sne si mohli zajazdiť na motokárach.???? Ďakujeme za vyhodnotenie ,ocenenie a ďaļšiu spoluprácu .Tešime sa ,že ste prišli Ďakujeme 

 

Napísali o nás:

 Živé úžasné pozvanie na akciu občianskeho združenia Silnejší slabším, ktoré hodnotilo niekoľkoročnú projektovú činnosť Participácia v praxi. ĎAKUJEME ❤️

Pri tejto príležitosti sme tiež naživo ocenili dobrovoľnícku činnosť skvelej partie Silnejší slabším a 2 ocenenia v rámci Srdce na dlani 2021 sme odovzdali dvom skvelým dobrovoľníčkam Renátke a Monike. Viac uverejníme o ich príbehu dobrovoľníčenia už čoskoro na našom FB profile.

Bolo nám cťou, príjemne a konečne aj naživo.

OZ Silnejší slabším

Iuventa - Trenčiansky kraj

TeCeMko - Trenčianske centrum mládeže o.z. Trenčín

 

Späť do obchodu