Medzigeneračné učenie v praxi pokračujeme

Medzigeneračné učenie v praxi pokračovanie aktivít praktických, organizačných, živé knihy, spoznávanie okolia, ale i pracovanie na výstupnom propagačnom materiály.

 

Späť do obchodu