Inkluzívne vzdelávanie - vzdelávanie pre každého

INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE -VZDELÁVANIE PRE KAŽDÉHO. Naše OZ spolupracovalo s Radou mládeže Trenčianskeho kraja v rámci aktivít projektu a príprave metodiky práce s mládežou. Naše dlhoročné skúsenosti sme spracovali do metodiky, ktorá nám, ale i druhým organizáciám bude pomáhať pri ďalších aktivitách. Ďakujeme

Späť do obchodu