Medzigeneračné učenie v praxi Január, Február, Marec 2022

Január, február a marec nám priniesol veľa aktivít v rámci projektu Medzigeneračné učenie v praxi. Prešli sme od rôznych dobrovoľníckych aktivít, plánovania, vymýšľania, cez besedy, živé knihy až po časť “Najskôr práca potom pláca”.

Predávanie zručností a vedomostí medzi jednotlivé generácie v ústnej a názornej podobe je oveľa účinnejšie a všetkým účastníkom prinesie oveľa viac vedomostí a zručností. Sme toho svedkami práve pri tomto projekte, kde sa nám pekne ukazuje, ako sa môžu prepájať jednotlivé generácie, sociálne vrstvy a zdraví so zdravotne postihnutými. 

Za 3 mesiace sme uskutočnili viaceré aktivity, ako dobrovoľnícke brigády, kedy sme si skrášľovali naše okolie, motivovali sa na besedách “Živé knihy”. Pripravili sme sa na fašiangy a Veľkú noc – maľovali sme zdobili, tvorili, piekli a učili sa od seniorov o tradíciách a zvykoch . Tradície sme si naplno užili na fašiangovom pochode a veselí. Spoznávali sme prírodu a hlavne sme sa popri tom dobre bavili a učili jeden od druhého.

Projekt ‘Medzigeneračné učenie v praxi’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 

 

 

 

Späť do obchodu