Medzigeneračné učenie v praxi September

 20.9.2022

SEPTEMBER

Medzigeneračné učenie v praxi ❤️ Do decembra 2022 pokračujeme v aktivitách ❤️ Dobrovoľnícke aktivity, vzdelávacie aktivity, praktické aktivity ❤️❤️máš čas, nápady. OZVI SA , Radi privítame každého.

Projekt ‘Medzigeneračné učenie v praxi’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Späť do obchodu