Chránená dielňa Silnejší slabším

Občianske združenie Silnejší slabším v septembri 2021 otvorilo chránenú dielňu, ktorá sa zameriava na výrobu reklamných a dekoračných predmetov na laserovom plotry, 3D tlačiarni, časom sa pridala sublimácia a potlač. V chránenej dielni je aktuálne zamestnaných 5 ľudí z toho sú traja zo zdravotným znevýhodnením a doteraz nemali možnosť sa zamestnať na pracovnom trhu. 

Michal - je statočný mladý muž, ktorý sa vyrovnal svojim ťažkostiam so zvedavosťou a odhodlaním. Aj napriek strate zraku našiel novú cestu životom prostredníctvom práce v chránenej dielni. Jeho oddanosť práci na počítači a záľuba v hudbe sú jeho zdrojom radosti. Je príjemný a ľahko sa s ním komunikuje, vďaka čomu si získal priazeň mnohých v dopravnom priemysle. Jeho zodpovedný prístup k doručovaniu a spracúvaniu objednávok preukazuje jeho silnú pracovnú etiku a starostlivosť o zákazníkov. Michal je skrátka príkladom toho, ako môžeme prekonať prekážky a nájsť nový zmysel aj v najťažších situáciách.. 

 

Simona -je mladá žena, ktorá čelí  zdravotnému znevýhodneniu, ale napriek tomu je veľmi šikovná a plná talentu. Pred objavením sa v chránenej dielni nemala príležitosť pracovať. V dielni našla svoje uplatnenie a aktívne sa angažuje. Simona sa snaží naučiť pracovať na počítači samostatne až do svojich možností, no niekedy potrebuje podporu pracovnej asistentky. Ich práca je zameraná na tvorbu a výrobu rôznych výrobkov. Okrem práce Simona strávi čas kreslením, tvorbou a čítaním kníh, čo ju napĺňa radosťou a inšpiruje ju každý deň.

 

Patrícia - Táto mladá žena je skvelým príkladom šikovnosti, kreativity a zručnosti. Napriek zdravotnému znevýhodneniu, ktoré jej bráni v tradičnom zamestnaní, exceluje vo vytváraní umeleckých diel s drôtikmi a rôznymi kreatívnymi prácami. V chránenej dielni sa presadzuje svojou schopnosťou tvoriť a vyrábať rôzne produkty, ktoré následne ponúka na predaj. Jej vášeň pre vytváranie stromov s drôtikmi a ďalšie kreatívne aktivity prispievajú k jedinečnému výtvarnému prostrediu v dielni. Jej talent a odhodlanie sú zreteľne viditeľné vo všetkom, čo robí, a prinášajú radosť a inšpiráciu nielen jej, ale aj ostatným v okolí.

 

Barbora - je kreatívna a veľmi rada pracuje a pomáha ako pracovný asistent v chránenej dielni. 

Späť do obchodu