Záverečné hodnotiace stretnutie Participácia v praxi 3 - čo vieme to Vám ukážeme

Hodnotenie projektu participácia v praxi3 čo vieme to vám ukážeme
Na stretnutí sa zišli verejný predstavitelia mládež z centier pre deti a rodinu klienti zo sociálnych služiek i bežná populácia .V rámci hodnotenia sme prezentovali dvojročnú prácu ,kde boli vystúpi jednotlivých aktivít ktoré boli zamerané na teoretické ale aj praktické vedomosti v rámci participácie,dobrovoľníctva inklúziae.Ukázali sme že aj znevýhodnené skupiny obyvateľstva dokážu participovať na aktivitách a prispievať k rozvoju komunity. V projekte sme sa zamerali na manuálna prácu ,ale i teoreticke vedomosti v ramci informovania ďalšiech mladých ľudí o aktivitach ktore sme zrealizovali. Pracovali sme aj na podpore dobrovoľníctva Ďakujeme všetkým zúčastnením za spolupracu Veríme v pokračovanie aktivít .
Späť do obchodu