Voda v nás - príprava

Dlhodobo pracujeme na projekte ,kde zapájame deti do aktivít ohļadom ochrany prírody.V rámci iprojektu vyhļadávame miedta ,ktoré sú znečistené a zberáme odpad a učíme sa hravou formou o rastlinách a živočíchoch...

Späť do obchodu