Športové tréningy aj pre zdravotne znevýhodnených

Sme nadšení, že ako občianske združenie môžeme pravidelne spolupracovať s VictoryGym, kde pravidelne realizujeme športové aktivít aj pre znevýhodnené osoby. Cieľom aktivít je poskytnúť prístup k zdraviu a športovým aktivitám všetkým, ale aj znevýhodneným mladým ľuďom a podporiť inkluzívne prostredie pre každého, kto túži po pohybe a zlepšení zdravia. Tešíme sa na všetkých, ktorí sa k nám pri

dajú na tejto skvelej ceste

Späť do obchodu