Spoločne to zvládneme - Január

Pokračujeme v projekte v roku 2020. Učíme sa, spoznávame sa, búrame predsudky, zabávame sa.

V januári sme si na workshope  “Spoznajme sa, zabavme sa”  zaspomínali na sviatočnú atmosféru Vianoc. Porozprávali sme sa o vianočných zvykoch o novoročných predsavzatiach o plánoch a snoch.

Na informačnom workshope sme sa dozvedeli o športových a kultúrnych možnostiach v obci. Kde získať informácie o podujatiach. Ako sa možno zapojiť, pomôcť pri realizácii podujatí.

17. januára sme sa zúčastnili rozprávkového muzikálu Perinbaba, ktoré odohralo Mestské divadlo Trenčín. Predstavenie bolo pútavé na obaz, spev, príbeh. Po skončení divadla, keď už ostatní diváci odišli, prišli všetci herci z Perinbaby a stretli sa s našou skupinou, najmä so zdravotne znevýhodnenými. Tí mali obrovský zážitok stretnúť sa osobne so Zubatou, Alžbetkou, Jakubkom, Dorou…. Predsedkyňa OZ Milka Šprtlová poprosila vopred hercov o stretnutie s našou skupinou a tí ochotne súhlasili, za čo im patrí naša vďaka. Zdravotne znevýhodnení ešte neboli nikdy v divadle a krásne predstavenie umocnené osobným stretnutím s hercami bude pre nich dlho jedinečným zážitkom.

Späť do obchodu