Šanca na posun

Ďkujeme za možnosť zakúpiť materiálno-technické vybavenie z projektu Šanca na posun.Ďakujeme za skvalitnenie našich služieb ,za možnosť pracovať na aktivitách .V našom občianskom združení ponúkame prácu a aktivity pre zdravotne postihnutých a rozšírením pomôcok sa môžete vzdelávať viacej ľudí

Späť do obchodu