Pokračovanie projektu Medzigeneračné učenie v praxi August

  1. Pokračujeme s realizáciou projektu Medzigeneračné učenie v praxi 

 

Medzigeneračné učenie v praxi oz Silnejší slabším o.z. a DSS Adamovske Kochanovce pripravili a zrealizovali aktivity ???? ❤️V rámci prípravy sme si naplánovali aktivity podľa záujmu účastníkov V praxi sme si zašportovali ,naučili sme sa nové techniky ručných prác ale i užili výlet v prírode a spravili malú brigádu v našom blízkom okolí .Na aktivitách výborná spolupráca ????DSS Adamovské Kochanovce Ďakujeme za dôveru

Projekt ‘Medzigeneračné učenie v praxi’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Späť do obchodu